change language to ENGLISH
English language

O NÁS | STANOVY | KONTAKT


 

 

Vědeckotechnická společnost pro sanace a péči o památky z.s. - WTA CZ

vyhlašuje 10. ročník soutěže

„Nejlepší doktorská disertační práce v oblasti
Sanace a rekonstrukce staveb 2017 – 2018“


formulář závazné přihlášky
v .doc naleznete zde >>

Doktorská disertační práce musí po stránce odborného zaměření odpovídat některému z referátů společnosti WTA CZ. Práce by měla obsahovat textovou, výkresovou nebo experimentální část. Podmínkou účasti projektu v soutěži je rovněž vyplnění abstraktu vlastní práce, který bude stvrzen vedoucím disertační práce.

Abstrakt práce:

Každý přihlašovatel musí vyplnit přihlášku, která bude sloužit při zasedání Rady WTA CZ jako podklad pro projednání práce. Formulář přihlášky je k dispozici níže a jeho rozsah činí 2 x A4. Jedno vyhotovení je nutné v tištěné formě zaslat spolu s disertační prací na adresu WTA CZ.

Disertační práce musí splňovat následující kritéria:

a)      originalita řešení

b)      kvalita a úroveň zpracování.

Přijaté disertační práce budou vyhodnoceny odbornou komisí v rámci zasedání Rady WTA CZ a výsledky budou vyhlášeny v průběhu konání 40. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2018, jejíž součástí bude mezinárodní 20th CRRB 2018 Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, jež se uskuteční ve dnech 28. a 29. listopadu 2018 od 9,00 hod.  v prostorách Fakulty stavební VUT v Brně. Nejlepší disertační práce bude svým autorem na této konferenci prezentována. Disertační práce v jednom vyhotovení spolu s abstraktem zasílejte na adresu WTA CZ nejpozději do 10. 10. 2018 (termín doručení) s označením Disertační práce. Po vyhodnocení budou autorům disertační práce vráceny.

Hlavní ceny:

1. místo:          finanční odměna ve výši 8.000,- Kč

2. místo:          finanční odměna ve výši 5.000,- Kč

3. místo:          finanční odměna ve výši 3.000,- Kč

Podmínky účasti v soutěži:

věk do 35 let

disertační práce musí být odevzdána a obhájena v roce 2017 nebo 2018

Kontakt:        

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s. -  WTA CZ

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

tel.: 221 082 397, 608 909 369

e-mail: wta@wta.cz; web: www.wta.cz

 

VYHLEDÁVÁNÍ
Archiv akcí
Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku
1 2017 - 39. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2017
2 2016 - 38. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2016
3 2015 - 37. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2015
4 2015 - Soutěž o nejlepší doktorskou disertační práci 2014-2015
5 2015 - Soutěž o nejlepší diplomovou práci 2014-2015
6 2014 - 36. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2014
7 2014 - Soutěž o nejlepší doktorskou disertační práci 2013-2014
8 2014 - Soutěž o nejlepší diplomovou práci 2013-2014
9 2013 - 35. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2013
10 2013 - Soutěž o nejlepší doktorskou disertační práci 2012-2013
11 2013 - Soutěž o nejlepší diplomovou práci 2012-2013
12 2012 - 34. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2012
13 2012 - Soutěž o nejlepší diplomovou práci 2011-2012
14 2012 - Soutěž o nejlepší doktorskou disertační práci 2011-2012
15 2011 - 2nd WTA-International Ph.D. Symposium
16 2012 - Valná hromada 2012
17 2011 - 33. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2011
18 2011 - Soutěž o nejlepší sanační dílo roku 2011
19 2011 - Soutěž o nejlepší doktorskou disertační práci 2011
20 2011 - Soutěž o nejlepší diplomovou práci 2011
21 2011 - Kurz Sanace vlhkých staveb I
22 2010 - Soutěž o nejlepší diplomovou a doktorskou disertační práci 2010
23 2010 - Soutěž o nejlepší sanační dílo roku 2010
24 2010 - 32.mezinárodní konference Sanace a rekonstrukce staveb
25 2010 - Sanace vlhkých staveb II
26 2010 - Sanace vlhkých staveb I
27 2009 - 4. valná hromada
28 2009 - Vápenné omítky pro památkovou péči
29 2009 - Mezinárodní konference "Sanace a rekonstrukce staveb"
30 2009 - Sanace dřevěných konstrukcí a staveb
17.jpg


Ve dnech 28. - 29. listopadu 2018 na VUT v Brně proběhne 40. konference "Sanace a rekonstrukce staveb 2018".

Další akce budou upřesněny.

 


AKTUÁLNĚ


!!! 26.6.2018 uplyulo 20 let od založení WTA CZ v ČR !!!

04/2018

Forma zpracování příspěvku do časopisu Zpravodaj WTA CZ ke stažení v .doc naleznete zde >>

04/2018

Nabízíme ke koupi Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. Více informací na hlavní stránce www.wta.cz nebo kontaktujte sekretariát wta@wta.cz


Přihlašovací údaje do INTRANETu získáte na wta@wta.cz.
 

                                                                  © 2009 WTA.CZ | Designed by Dabeck.net | Realized by Jaks.cz