change language to ENGLISH
English language

O NÁS | STANOVY | KONTAKT


 

Zpravodaj WTA CZ je odborným periodikem se zaměřením na obnovu a rekonstrukce stavebních objektů, většinou stavebních památek, s cílem šířit zkušenosti a nové poznatky k citlivému přístupu k provádění prací v zájmu zachování původnosti památky. Dále popularizovat výzkum a vývoj nových materiálů a technologií k využívání pro památkově chráněné objekty, včetně restaurátorských postupů.

Současně informuje veřejnost o činnosti Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a památkovou péči, a to jak v České republice, tak i v ostatních zemích.

První číslo Zpravodaje WTA CZ vyšlo dne 20.2.2002. Vydávána jsou čtyři čísla ročně, vydavatelem je Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a památkovou péči (WTA CZ) se sídlem Novotného lávka 5, CZ-116 68.

Forma zpracování příspěvku do časopisu Zpravodaj WTA CZ ke stažení v .doc naleznete zde >>

REDAKČNÍ RADA:

Ing. Jan Mácha (šéfredaktor)
prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc. (zástupce šéfredaktora, Fakulta stavební ČVUT v Praze)
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA (Fakulta stavební, VUT v Brně)
Ing. arch. Karel Doubner
prof. Ing. Tibor Ďurica, CSc. (Vysoká škola bezpečnostního manažerství v Košiciach)
Prof. Dr.-Ing. Harald Garrecht (TU Darmstadt, Deutschland)
prof. dr. ir. Dionys Van Gemert (Department of Civil Eingineering, Belgium)
prof. Dr.-Ing. Rolf P. Gieler (Materials and Technology Consulting, Deutschland)
Ing. Miroslav Havel
doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. (Kloknerův ústav, ČVUT v Praze)
Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Leimer (BBS Institut, Deutschland)
prof. dr. ir. Luc Schueremans (Department of Civil Eingineering, Belgium)
prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński (Politechnika Krakowska, Poland)
Ing. Václav Sokol, CSc.
doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D. (Fakulta stavební, VUT v Brně)
Ing. Martin Vavro (Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i.)

Členové jsou z různých odborných pracovišť a nejsou zaměstnanci společnosti WTA CZ.

Došlé články jsou posuzovány redakční radou časopisu a následně předávány odborným recenzentům, kde po zpracování recenze je u zařazených článků uvedeno, že článek byl posouzen odborným lektorem. Na základě odborného posouzení je autor případně vyzván k doplnění nebo přepracování příspěvku.

Kromě toho jsou publikovány další články o provedených stavbách, restaurování památky, nebo použití materiálů a postupů v obecné rovině, anotace zveřejněných odborných statí v odborné literatuře, vydávání Směrnic WTA, certifikovaných materiálech pro obnovu staveb apod.

Příspěvky k otištění ve Zpravodaji WTA CZ docházejí od autorů v elektronické podobě na adresu sekretariátu e-mail: wta@wta.cz v termínu nejméně 30 dní před redakční uzávěrkou, která je vyhlašována na zasedání předsednictva WTA CZ spolu s předpokládaným termínem vydání příslušného čísla.
VYHLEDÁVÁNÍ
Archiv akcí
Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku
1 41. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2019
2 2018 - 40. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2018
3 2017 - 39. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2017
4 2016 - 38. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2016
5 2015 - 37. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2015
6 2015 - Soutěž o nejlepší doktorskou disertační práci 2014-2015
7 2015 - Soutěž o nejlepší diplomovou práci 2014-2015
8 2014 - 36. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2014
9 2014 - Soutěž o nejlepší doktorskou disertační práci 2013-2014
10 2014 - Soutěž o nejlepší diplomovou práci 2013-2014
11 2013 - 35. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2013
12 2013 - Soutěž o nejlepší doktorskou disertační práci 2012-2013
13 2013 - Soutěž o nejlepší diplomovou práci 2012-2013
14 2012 - 34. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2012
15 2012 - Soutěž o nejlepší diplomovou práci 2011-2012
16 2012 - Soutěž o nejlepší doktorskou disertační práci 2011-2012
17 2011 - 2nd WTA-International Ph.D. Symposium
18 2012 - Valná hromada 2012
19 2011 - 33. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2011
20 2011 - Soutěž o nejlepší sanační dílo roku 2011
21 2011 - Soutěž o nejlepší doktorskou disertační práci 2011
22 2011 - Soutěž o nejlepší diplomovou práci 2011
23 2011 - Kurz Sanace vlhkých staveb I
24 2010 - Soutěž o nejlepší diplomovou a doktorskou disertační práci 2010
25 2010 - Soutěž o nejlepší sanační dílo roku 2010
26 2010 - 32.mezinárodní konference Sanace a rekonstrukce staveb
27 2010 - Sanace vlhkých staveb II
28 2010 - Sanace vlhkých staveb I
29 2009 - 4. valná hromada
30 2009 - Vápenné omítky pro památkovou péči
12.jpg

- Z důvodu aktuální epidemiologické situace je letošní 42. konference „Sanace a rekonstrukce staveb 2020“ zrušena.
22. mezinárodní konference CRRB bude probíhat ONLINE.

Další akce budou upřesněny.

 


AKTUÁLNĚ

02/2020

Forma zpracování příspěvku do časopisu Zpravodaj WTA CZ ke stažení v .doc naleznete zde >>

02/2020

Nabízíme ke koupi Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. Více informací na hlavní stránce www.wta.cz nebo kontaktujte sekretariát wta@wta.cz


Přihlašovací údaje do INTRANETu získáte na wta@wta.cz.
 

                                                                  © 2009 WTA.CZ | Designed by Dabeck.net | Realized by Jaks.cz