change language to ENGLISH
English language

O NÁS | STANOVY | KONTAKT


 

 

Dne 10. května 2018 na Kloknerově ústavu ČVUT v Praze proběhnou autorizační zkoušky pro oblast sanace zděných staveb proti vlhkosti.

Dne 19. června 2018 na VUT v Brně proběhne 5. WTA Kolokvium "Sanace betonových konstrukcí - Nejnovější poznatky v sanacích betonu".

Ve dnech 28. - 29. listopadu 2018 na VUT v Brně proběhne 40. konference "Sanace a rekonstrukce staveb 2018".


Další akce budou upřesněny.

 

VYHLEDÁVÁNÍ
2017 - 39. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2017

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ společně s Kloknerovým ústavem a s Fakultou stavební ČVUT v Praze

pořádala pod záštitami

Ing. Jiřího Havlíčka, MBA, ministra průmyslu a obchodu ČR
a

Ing. arch. Naděždy Goryczkové, generální ředitelky NPÚ
a

prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc., rektora ČVUT v Praze

ve dnech 23. - 24. listopadu 2017 

39. konferenci „Sanace a rekonstrukce staveb 2017“
a
19. mezinárodní konferenci WTA 2017
"CRRB - 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building"

která se konala na Fakultě stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7

Kompletní pozvánku se základními informacemi .pdf naleznete zde >>

!!!!! PROGRAM KONFERENCE v .pdf naleznete zde >> !!!!!

39. konference „Sanace a rekonstrukce staveb“ byla vedena jako tradiční konference zabývající se problematikou sanací staveb, které byly tématicky rozčleněny do těchto oblastí:

▪     ochrana a sanace dřevěných konstrukcí

▪     povrchové úpravy

▪     restaurování kamene

▪     sanace zdiva

▪     sanace betonových konstrukcí

▪     fyzikálně chemické vlastnosti

▪     statika a dynamika staveb

▪     sanace hrázděných staveb.

 
V  průběhu konference vystoupili k daným tématům zástupci WTA CZ a další přední tuzemští odborníci, kteří přednesli příspěvky za jednotlivé referáty.

Společnost WTA CZ byla nositelem již v pořadí 19. konference WTA CZ a mezinárodní konference pod názvem 19th CRRB - Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, na které byly prezentovány vědecké a praktické poznatky v tomto odvětví. Po skončení konference byly vybrané vědecké články zveřejněny ve vědeckém časopisu zařazeného v databázi Scopus.

Z obou konferencí byl vydán tištěný sborník s uvedenými odbornými i vědeckými příspěvky.

Sponzoři:

 
Mediální partneři: 

 
 
 
 
 
 
 


 
06.jpg


Ve dnech 28. - 29. listopadu 2018 na VUT v Brně proběhne 40. konference "Sanace a rekonstrukce staveb 2018".

Další akce budou upřesněny.

 


AKTUÁLNĚ


!!! 26.6.2018 uplyulo 20 let od založení WTA CZ v ČR !!!

04/2018

Forma zpracování příspěvku do časopisu Zpravodaj WTA CZ ke stažení v .doc naleznete zde >>

04/2018

Nabízíme ke koupi Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. Více informací na hlavní stránce www.wta.cz nebo kontaktujte sekretariát wta@wta.cz


Přihlašovací údaje do INTRANETu získáte na wta@wta.cz.
 

                                                                  © 2009 WTA.CZ | Designed by Dabeck.net | Realized by Jaks.cz