change language to ENGLISH
English language

O NÁS | STANOVY | KONTAKT


 

„Nejlepší doktorská disertační práce v oblasti
Sanace a rekonstrukce staveb 2016 – 2017“

1. místo - finanční odměna ve výši 8.000,- Kč

Ing. Luboš Taranza, Ph.D.

Vývoj nových typů kompozitů pro sanace betonů se zvýšenou ochranou výztuže

VUT v Brně, Fakulta stavební

Školitel DDP: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA

2. místo - finanční odměna ve výši 5.000,- Kč

Ing. Michal Požár, Ph.D.

Zesilování zděných konstrukcí předpínáním

VUT v Brně, Fakulta stavební

Školitel DDP: doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.


3. místo
  - finanční odměna ve výši 3.000,- Kč

Ing. Petr Novosad, Ph.D.

Architektonické betony

VUT v Brně, Fakulta stavební

Školitel DDP: prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.

„Nejlepší diplomová práce v oblasti
Sanace a rekonstrukce staveb 2016 – 2017“

1. místo - finanční odměna ve výši 5.000,- Kč

Ing. Hana Schützová

Rekonstrukce barokního kostela

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Školitel DP: doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.

2. místo - finanční odměna ve výši 3.000,- Kč

Ing. Jan Machovec

Vliv prostředí na tahovou pevnost textilního betonu

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Školitel DP: Ing. Pavel Reitermann, Ph.D.


3. místo
  - finanční odměna ve výši 2.000,- Kč

Ing. Petra Říhová

Rekonstrukce objektu bazénu ZŠ Pastviny

VUT v Brně, Fakulta stavební

Školitel DP: Ing. Arch. Ivana Utíkalová

 

 

VYHLEDÁVÁNÍ
2010 - Sanace vlhkých staveb I
Termín konání: 30. 3. 2010
Místo konání: Kloknerův ústav, Praha 6, Šolínova 7
Odborný garanti: doc. Ing. Jiří Kolísko, PhD., Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.


Cíl kurzu:

Kurz byl určen pro projektanty pozemních staveb, pro pracovníky investorských, dodavatelských a realizačních firem a pro pracovníky stavebních úřadů. Cílem bylo seznámit účastníky se základními metodami diagnosticky vlhkých staveb a se způsoby sanace vlhkého zdiva. Současné požadavky na kvalitu stavebních prací vyžadují, aby projektanti a pracovníci odborných firem byli seznámeni s vlivy, které mohou ovlivnit kvalitu a spolehlivost stavební konstrukce. Účastníci kurzu získaji informace o teoretických aspektech pohybu vlhkosti v konstrukcích, o vadách a poruchách staveb, metodách průzkumu staveb, technologiích v oblasti sanací vlhkého zdiva, o metodách kontroly kvality provedených sanačních prací a o předpisech v oblasti zkušebnictví a systému jakosti. Na závěr obdrželi účastníci osvědčení o absolvování tohoto kvalifikačního kurzu. Ke kurzu byly vydány publikace „Diagnostika vlhkých staveb“ a „Sanace vlhkého zdiva“, které obdržel každý účastník kurzu.

Kurz byl zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání  ČKAIT s ohodnocením 1 bod.

Přednášejí a konzultují:

- doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. - ředitel Kloknerova ústavu ČVUT v Praze
- Ing. Miroslav Havel - znalec v oboru sanací vlhkých staveb
- doc. Ing. Karel Kolář, CSc.
- doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. - Experiment. odd. Kloknerova ústavu ČVUT v Praze


PROGRAM KURZU

8:30                  REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
9:00 – 9:50       Úvod, teoretické aspekty pohybu vlhkosti zdivem, vady a poruchy
10:00 – 10:35   Vliv vlhkosti zdiva na jeho mechanické vlastnosti
10:40 – 11:55   Sanační omítkové systémy, nátěry, sanace fasádních omítek s trhlinami
12:05 – 13:00   Průzkumy staveb
13:00 – 14:00   Polední přestávka
14:00 – 15:00   Metody sanace vlhkého zdiva
15:05 - 15:20    Netradiční metody sanace vlhkého zdiva
15:20 – 15:35   Sanace objektů postižených povodněmi
15:40 – 16:00   Kontrola kvality, zkušebnictví, systém jakosti
16:00               TEST a předání osvědčení

 
08.jpg

- Z důvodu aktuální epidemiologické situace je letošní 42. konference „Sanace a rekonstrukce staveb 2020“ zrušena.
22. mezinárodní konference CRRB bude probíhat ONLINE.

Další akce budou upřesněny.

 


AKTUÁLNĚ

02/2020

Forma zpracování příspěvku do časopisu Zpravodaj WTA CZ ke stažení v .doc naleznete zde >>

02/2020

Nabízíme ke koupi Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. Více informací na hlavní stránce www.wta.cz nebo kontaktujte sekretariát wta@wta.cz


Přihlašovací údaje do INTRANETu získáte na wta@wta.cz.
 

                                                                  © 2009 WTA.CZ | Designed by Dabeck.net | Realized by Jaks.cz