change language to ENGLISH
English language

O NÁS | STANOVY | KONTAKT


 

Zpravodaj WTA CZ je odborným periodikem se zaměřením na obnovu a rekonstrukce stavebních objektů, většinou stavebních památek, s cílem šířit zkušenosti a nové poznatky k citlivému přístupu k provádění prací v zájmu zachování původnosti památky. Dále popularizovat výzkum a vývoj nových materiálů a technologií k využívání pro památkově chráněné objekty, včetně restaurátorských postupů.

Současně informuje veřejnost o činnosti Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a památkovou péči, a to jak v České republice, tak i v ostatních zemích.

První číslo Zpravodaje WTA CZ vyšlo dne 20.2.2002. Vydávána jsou čtyři čísla ročně, vydavatelem je Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a památkovou péči (WTA CZ) se sídlem Novotného lávka 5, CZ-116 68.

Forma zpracování příspěvku do časopisu Zpravodaj WTA CZ ke stažení v .doc naleznete zde >>

REDAKČNÍ RADA:

Ing. Jan Mácha (šéfredaktor)
prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc. (zástupce šéfredaktora, Fakulta stavební ČVUT v Praze)
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA (Fakulta stavební, VUT v Brně)
Ing. arch. Karel Doubner
prof. Ing. Tibor Ďurica, CSc. (Vysoká škola bezpečnostního manažerství v Košiciach)
Prof. Dr.-Ing. Harald Garrecht (TU Darmstadt, Deutschland)
prof. dr. ir. Dionys Van Gemert (Department of Civil Eingineering, Belgium)
prof. Dr.-Ing. Rolf P. Gieler (Materials and Technology Consulting, Deutschland)
Ing. Miroslav Havel
doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. (Kloknerův ústav, ČVUT v Praze)
Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Leimer (BBS Institut, Deutschland)
prof. dr. ir. Luc Schueremans (Department of Civil Eingineering, Belgium)
prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński (Politechnika Krakowska, Poland)
Ing. Václav Sokol, CSc.
doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D. (Fakulta stavební, VUT v Brně)
Ing. Martin Vavro (Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i.)

Členové jsou z různých odborných pracovišť a nejsou zaměstnanci společnosti WTA CZ.

Došlé články jsou posuzovány redakční radou časopisu a následně předávány odborným recenzentům, kde po zpracování recenze je u zařazených článků uvedeno, že článek byl posouzen odborným lektorem. Na základě odborného posouzení je autor případně vyzván k doplnění nebo přepracování příspěvku.

Kromě toho jsou publikovány další články o provedených stavbách, restaurování památky, nebo použití materiálů a postupů v obecné rovině, anotace zveřejněných odborných statí v odborné literatuře, vydávání Směrnic WTA, certifikovaných materiálech pro obnovu staveb apod.

Příspěvky k otištění ve Zpravodaji WTA CZ docházejí od autorů v elektronické podobě na adresu sekretariátu e-mail: wta@wta.cz v termínu nejméně 30 dní před redakční uzávěrkou, která je vyhlašována na zasedání předsednictva WTA CZ spolu s předpokládaným termínem vydání příslušného čísla.
VYHLEDÁVÁNÍ
2010 - Soutěž o nejlepší diplomovou a doktorskou disertační práci 2010

v oblasti Sanace a rekonstrukce staveb

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

Přijaté diplomové a doktorské disertační práce byly vyhodnoceny odbornou komisí v rámci zasedání Rady WTA CZ a výsledky byly vyhlášeny v průběhu konání 32. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2010 (12. konference WTA CZ), jež se uskutečnila ve dnech 3. - 4. 11. 2010 v Aule Fakulty stavební VUT v Brně. Nejlepší diplomové práce byly svým autorem na této konferenci prezentovány.

Diplomová a doktorská disertační práce musela po stránce odborného zaměření odpovídat některému z referátů společnosti WTA CZ. Žádná doktorská disertační práce nesplňovala toto kriterium, a proto nemohla být pro rok 2010 nejlepší doktorská disertační práce vybrána a ohodnocena.

Kritéria posuzování:

Diplomová a doktorská disertační práce musela splňovat následující kritéria:
a) originalita řešení
b) kvalita a úroveň zpracování.

Finančně ohodnoceni tito vítězové:

DIPLOMOVÁ PRÁCE:
1. místo a finanční odměna ve výši 5.000,- Kč:
Ing. Anna Benešová - „Infračervená spektroskopie v materiálovém inženýrství.“
2. místo a finanční odměna ve výši 3.000,- Kč:
Ing. Evva Juránková - „Vývoj nových cementových vsypových podlah s využitím vybraných druhotných surovin"
 
DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE:
Pro rok 2010 nebyla žádná prácce vybrána a ohodnocena.

Podmínky účasti v soutěži:
  • věk do 26 let (diplomová práce), do 35let (doktorská disertační práce)
  • disertační práce musela být odevzdána a obhájena ve školním roce 2009 nebo 2010
 
14.jpg

- Z důvodu aktuální epidemiologické situace je letošní 42. konference „Sanace a rekonstrukce staveb 2020“ zrušena.
22. mezinárodní konference CRRB bude probíhat ONLINE.

Další akce budou upřesněny.

 


AKTUÁLNĚ

02/2020

Forma zpracování příspěvku do časopisu Zpravodaj WTA CZ ke stažení v .doc naleznete zde >>

02/2020

Nabízíme ke koupi Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. Více informací na hlavní stránce www.wta.cz nebo kontaktujte sekretariát wta@wta.cz


Přihlašovací údaje do INTRANETu získáte na wta@wta.cz.
 

                                                                  © 2009 WTA.CZ | Designed by Dabeck.net | Realized by Jaks.cz