change language to ENGLISH
English language

O NÁS | STANOVY | KONTAKT


 

- Přípravný seminář k autorizačním zkouškám a zkoušky pro oblast SANACE ZDĚNÝCH STAVEB PROTI VLHKOSTI 

SEMINÁŘ: 09-10/2019                
ZKOUŠKY:
09-10/2019

- Autorizační řízení pro oblast SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ se bude konat ve čtvrtek 7. listopadu 2019 od 10 hod., na Fakultě stavební VUT v Brně.

- Ve dnech 28. - 29. listopadu 2019 na ČVUT v Praze proběhne 41. konference "Sanace a rekonstrukce staveb 2019".


Další akce budou upřesněny.

 

VYHLEDÁVÁNÍ
2010 - Soutěž o nejlepší diplomovou a doktorskou disertační práci 2010

v oblasti Sanace a rekonstrukce staveb

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

Přijaté diplomové a doktorské disertační práce byly vyhodnoceny odbornou komisí v rámci zasedání Rady WTA CZ a výsledky byly vyhlášeny v průběhu konání 32. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2010 (12. konference WTA CZ), jež se uskutečnila ve dnech 3. - 4. 11. 2010 v Aule Fakulty stavební VUT v Brně. Nejlepší diplomové práce byly svým autorem na této konferenci prezentovány.

Diplomová a doktorská disertační práce musela po stránce odborného zaměření odpovídat některému z referátů společnosti WTA CZ. Žádná doktorská disertační práce nesplňovala toto kriterium, a proto nemohla být pro rok 2010 nejlepší doktorská disertační práce vybrána a ohodnocena.

Kritéria posuzování:

Diplomová a doktorská disertační práce musela splňovat následující kritéria:
a) originalita řešení
b) kvalita a úroveň zpracování.

Finančně ohodnoceni tito vítězové:

DIPLOMOVÁ PRÁCE:
1. místo a finanční odměna ve výši 5.000,- Kč:
Ing. Anna Benešová - „Infračervená spektroskopie v materiálovém inženýrství.“
2. místo a finanční odměna ve výši 3.000,- Kč:
Ing. Evva Juránková - „Vývoj nových cementových vsypových podlah s využitím vybraných druhotných surovin"
 
DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE:
Pro rok 2010 nebyla žádná prácce vybrána a ohodnocena.

Podmínky účasti v soutěži:
  • věk do 26 let (diplomová práce), do 35let (doktorská disertační práce)
  • disertační práce musela být odevzdána a obhájena ve školním roce 2009 nebo 2010
 
05.jpg

- Ve dnech 19. - 20. listopadu 2020 na ČVUT v Praze proběhne 42. konference "Sanace a rekonstrukce staveb 2020".

Další akce budou upřesněny.

 


AKTUÁLNĚ

02/2020

Forma zpracování příspěvku do časopisu Zpravodaj WTA CZ ke stažení v .doc naleznete zde >>

02/2020

Nabízíme ke koupi Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. Více informací na hlavní stránce www.wta.cz nebo kontaktujte sekretariát wta@wta.cz


Přihlašovací údaje do INTRANETu získáte na wta@wta.cz.
 

                                                                  © 2009 WTA.CZ | Designed by Dabeck.net | Realized by Jaks.cz