change language to ENGLISH
English language

O NÁS | STANOVY | KONTAKT


 
 

Vědeckotechnická společnost pro sanace a péči o památky z.s. - WTA CZ

vyhlašuje 11. ročník soutěže

„Nejlepší diplomová práce v oblasti
Sanace a rekonstrukce staveb 2016 – 2017“


formulář závazné přihlášky
v .doc naleznete zde >>

 

Diplomová práce musí po stránce odborného zaměření odpovídat některému z referátů společnosti WTA CZ. Diplomová práce by měla obsahovat textovou, výkresovou nebo experimentální část. Podmínkou účasti projektu v soutěži je rovněž vyplnění abstraktu vlastní práce, který bude stvrzen vedoucím diplomové práce.

Abstrakt práce:

Každý přihlašovatel musí vyplnit přihlášku, která bude sloužit při zasedání Rady WTA CZ jako podklad pro projednání práce. Formulář přihlášky je k dispozici ke stažení níže a jeho rozsah činí 2 x A4. Jedno vyhotovení je nutné v tištěné formě zaslat spolu s diplomovou prací na adresu WTA CZ.

Diplomová práce musí splňovat následující kritéria:

a)      originalita řešení

b)      kvalita a úroveň zpracování.

Přijaté diplomové práce budou vyhodnoceny odbornou komisí v rámci zasedání Rady WTA CZ a výsledky budou vyhlášeny v průběhu konání 39. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2017, jejíž součástí bude mezinárodní 19th CRRB2017 Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, jež se uskuteční v prostorách Fakulty stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7 ve dnech  23. a 24. listopadu 2017.  Nejlepší diplomová práce bude svým autorem na této konferenci prezentována. Diplomové práce v jednom vyhotovení spolu s abstraktem zasílejte na adresu WTA CZ nejpozději do 10. 10. 2017 (termín doručení) s označením Diplomová práce. Po vyhodnocení budou autorům diplomové práce vráceny.

Hlavní ceny:

1. místo:          finanční odměna ve výši 5.000,- Kč

2. místo:          finanční odměna ve výši 3.000,- Kč

3. místo:          finanční odměna ve výši 2.000,- Kč

Podmínky účasti v soutěži:

věk do 26 let

diplomová práce musí být odevzdána a obhájena v roce 2016 nebo 2017

Kontakt:      

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s. - WTA CZ

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

tel.: 221 082 397, 608 909 369

e-mail: wta@wta.cz; web: www.wta.cz

 

VYHLEDÁVÁNÍ
2011 - 33. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2011

Při příležitosti 90. výročí založení Kloknerova ústavu ČVUT v Praze,
pod záštitou ministra kultury ČR MUDr. Jiřího Bessera
a
rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

pořádala Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky

33. konferenci „Sanace a rekonstrukce staveb 2011“

Vážení kolegové,
ve dnech 9. a 10 listopadu 2011 proběhla 33. konference "Sanace a rekonstrukce staveb 2011" společnosti WTA CZ, která se díky své dlouholeté tradici stala symbolem nejen prezentací poznatků dílčích odvětví sanací staveb, ale i možností osobního setkání všech odborníků. V  průběhu konference vystoupili k daným tématům přední tuzemští odborníci, kteří přednesli příspěvky vztahující se ke všem referátům společnosti WTA CZ. Součástí programu konference bylo vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší diplomovou a disertační práci,  včetně prezentace oceněných prací formou přednášky.

Zaměření konference:

Pro letošní 33. konferenci byla zvolena tři hlavní nosná témata vztahující se k aktuálním problémům:

1.      Nové aspekty hodnocení stavebních konstrukcí a materiálů dle aktuálních
         českých technických norem

2.      Současné problémy čerpání z dotačních zdrojů (např. Zelená úsporám,
         operační programy EU, ad.)

3.      Provedené úspěšné sanační práce v oblastech

- sanace a ochrany dřeva
- povrchových úprav
- sanace kamene
- sanace zdiva
- sanace betonových konstrukcí
- fyzikálně - chemických vlastností
- statiky a dynamiky staveb
- hrázděného zdiva

aktuální program konference v .pdf naleznete zde >>

 

 
05.jpg

05/2017

Ve dnech 23. - 24. listopadu 2017 na ČVUT v Praze proběhne 39. konference "Sanace a rekonstrukce staveb 2017".

Další akce budou upřesněny.

 


AKTUÁLNĚ

05/2017

Forma zpracování příspěvku do časopisu Zpravodaj WTA CZ ke stažení v .doc naleznete zde >>

05/2017

Nabízíme ke koupi Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. Více informací na hlavní stránce www.wta.cz nebo kontaktujte sekretariát wta@wta.cz


Přihlašovací údaje do INTRANETu získáte na wta@wta.cz.
 

                                                                  © 2009 WTA.CZ | Designed by Dabeck.net | Realized by Jaks.cz