change language to ENGLISH
English language

O NÁS | STANOVY | KONTAKT


 

 

Vědeckotechnická společnost pro sanace a péči o památky z.s. - WTA CZ

vyhlašuje 10. ročník soutěže

„Nejlepší doktorská disertační práce v oblasti
Sanace a rekonstrukce staveb 2016 – 2017“


formulář závazné přihlášky
v .doc naleznete zde >>

Doktorská disertační práce musí po stránce odborného zaměření odpovídat některému z referátů společnosti WTA CZ. Práce by měla obsahovat textovou, výkresovou nebo experimentální část. Podmínkou účasti projektu v soutěži je rovněž vyplnění abstraktu vlastní práce, který bude stvrzen vedoucím disertační práce.

Abstrakt práce:

Každý přihlašovatel musí vyplnit přihlášku, která bude sloužit při zasedání Rady WTA CZ jako podklad pro projednání práce. Formulář přihlášky je k dispozici níže a jeho rozsah činí 2 x A4. Jedno vyhotovení je nutné v tištěné formě zaslat spolu s disertační prací na adresu WTA CZ.

Disertační práce musí splňovat následující kritéria:

a)      originalita řešení

b)      kvalita a úroveň zpracování.

Přijaté disertační práce budou vyhodnoceny odbornou komisí v rámci zasedání Rady WTA CZ a výsledky budou vyhlášeny v průběhu konání 39. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2017, jejíž součástí bude mezinárodní 19th CRRB 2017 Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, jež se uskuteční ve dnech 23. a 24. listopadu 2017 v prostorách Fakulty stavební ČVUT v Praze 6, Thákurova 7. Nejlepší disertační práce bude svým autorem na této konferenci prezentována. Disertační práce v jednom vyhotovení spolu s abstraktem zasílejte na adresu WTA CZ nejpozději do 10. 10. 2017 (termín doručení) s označením Disertační práce. Po vyhodnocení budou autorům disertační práce vráceny.

Hlavní ceny:

1. místo:          finanční odměna ve výši 8.000,- Kč

2. místo:          finanční odměna ve výši 5.000,- Kč

3. místo:          finanční odměna ve výši 3.000,- Kč

Podmínky účasti v soutěži:

věk do 35 let

disertační práce musí být odevzdána a obhájena v roce 2016 nebo 2017

Kontakt:        

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s. -  WTA CZ

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

tel.: 221 082 397, 608 909 369

e-mail: wta@wta.cz; web: www.wta.cz

 

VYHLEDÁVÁNÍ
2013 - 35. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2013

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky – WTA CZ

společně s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze

uspořádali

35. konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2013

jejíž součástí byla mezinárodní

15 th Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB)

Konference se konaly v Kongresovém sále Masarykovy koleje v Praze 6 – Dejvicích  ve dnech 14. a15. listopadu 2013.

!!! Program konference v .pdf naleznete zde >> !!!

kompletní pozvánku na konference v .pdf naleznete zde >>

35. konference „Sanace a rekonstrukce staveb 2013“ se konala v tradičním duchu předcházejících konferencí, kdy byly v jejím průběhu prezentovány příspěvky zabývající se problematikou sanací staveb. V letošním ročníku však v rámci celosvětového trendu zvyšování prestiže konferencí společnost WTA CZ souběžně organizovala 15. mezinárodní konferenci pod názvem 15th Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB). V rámci mezinárodní konference byly prezentovány vědecké i praktické poznatky v oboru sanací staveb. Organizační výbor konference zařídil začlenění vybraných vědeckých článků do vědeckého časopisu zařazeného v databázi Thomson Reuters, čímž bylo umožněno pro autory získat bodový zisk dle aktuální metodiky hodnocení výsledků VaV v České republice.

V průběhu konference byla tradičně vyhlášena soutěž o nejlepší sanační dílo roku, jejíž vítěz obdržel pamětní listinu vydanou společností WTA CZ. Byly rovněž vyhlášeny výsledky každoroční soutěže studentů (absolventů) vysokých škol technického zaměření, a to soutěže o nejlepší diplomovou práci a nejlepší disertační práce v oblasti Sanace a rekonstrukce staveb 2012 – 2013, které byly společností WTA CZ finančně honorovány.

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘIwww.stavebniobzor.cz


PŘEVZETÍ ZÁŠTITY NAD KONFERENCÍ

 

 
16.jpg

05/2017

Ve dnech 23. - 24. listopadu 2017 na ČVUT v Praze proběhne 39. konference "Sanace a rekonstrukce staveb 2017".

Další akce budou upřesněny.

 


AKTUÁLNĚ

05/2017

Forma zpracování příspěvku do časopisu Zpravodaj WTA CZ ke stažení v .doc naleznete zde >>

05/2017

Nabízíme ke koupi Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. Více informací na hlavní stránce www.wta.cz nebo kontaktujte sekretariát wta@wta.cz


Přihlašovací údaje do INTRANETu získáte na wta@wta.cz.
 

                                                                  © 2009 WTA.CZ | Designed by Dabeck.net | Realized by Jaks.cz