change language to ENGLISH
English language

O NÁS | STANOVY | KONTAKT


 

 

Vědeckotechnická společnost pro sanace a péči o památky z.s. - WTA CZ

vyhlašuje 10. ročník soutěže

„Nejlepší doktorská disertační práce v oblasti
Sanace a rekonstrukce staveb 2016 – 2017“


formulář závazné přihlášky
v .doc naleznete zde >>

Doktorská disertační práce musí po stránce odborného zaměření odpovídat některému z referátů společnosti WTA CZ. Práce by měla obsahovat textovou, výkresovou nebo experimentální část. Podmínkou účasti projektu v soutěži je rovněž vyplnění abstraktu vlastní práce, který bude stvrzen vedoucím disertační práce.

Abstrakt práce:

Každý přihlašovatel musí vyplnit přihlášku, která bude sloužit při zasedání Rady WTA CZ jako podklad pro projednání práce. Formulář přihlášky je k dispozici níže a jeho rozsah činí 2 x A4. Jedno vyhotovení je nutné v tištěné formě zaslat spolu s disertační prací na adresu WTA CZ.

Disertační práce musí splňovat následující kritéria:

a)      originalita řešení

b)      kvalita a úroveň zpracování.

Přijaté disertační práce budou vyhodnoceny odbornou komisí v rámci zasedání Rady WTA CZ a výsledky budou vyhlášeny v průběhu konání 39. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2017, jejíž součástí bude mezinárodní 19th CRRB 2017 Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, jež se uskuteční ve dnech 23. a 24. listopadu 2017 v prostorách Fakulty stavební ČVUT v Praze 6, Thákurova 7. Nejlepší disertační práce bude svým autorem na této konferenci prezentována. Disertační práce v jednom vyhotovení spolu s abstraktem zasílejte na adresu WTA CZ nejpozději do 10. 10. 2017 (termín doručení) s označením Disertační práce. Po vyhodnocení budou autorům disertační práce vráceny.

Hlavní ceny:

1. místo:          finanční odměna ve výši 8.000,- Kč

2. místo:          finanční odměna ve výši 5.000,- Kč

3. místo:          finanční odměna ve výši 3.000,- Kč

Podmínky účasti v soutěži:

věk do 35 let

disertační práce musí být odevzdána a obhájena v roce 2016 nebo 2017

Kontakt:        

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s. -  WTA CZ

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

tel.: 221 082 397, 608 909 369

e-mail: wta@wta.cz; web: www.wta.cz

 

VYHLEDÁVÁNÍ
39. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2017 PDF Tisk Email

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ společně s Kloknerovým ústavem a s Fakultou stavební ČVUT v Praze

pořádá pod záštitami

Ing. Jiřího Havlíčka, MBA, ministra průmyslu a obchodu ČR
a

Ing. arch. Naděždy Goryczkové, generální ředitelky NPÚ
a

prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc., rektora ČVUT v Praze

ve dnech 23. - 24. listopadu 2017 

39. konferenci „Sanace a rekonstrukce staveb 2017“
a
19. mezinárodní konferenci WTA 2017
"CRRB - 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building"

která se bude konat na Fakultě stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7

Kompletní pozvánku se základními informacemi .pdf naleznete zde >>

On-line přihláška http://www.klok.cvut.cz/veda-a-vyzkum/wta/

Firemní přihláška služeb a platby těchto služeb v .doc naleznete zde >>

Více informací o mezinárodní konferenci CRRB 2017 - http://www.wta.cz/crrb


Přijetí abstraktů odborných příspěvků na konferenci WTA CZ

31. 8. 2017

Dodání kompletních odborných a propagačních článků na konferenci, včetně inzerce do sborníku:

30. 9. 2017

Příjem účastnického poplatku konference

20. 10. 2017

Letošní 39. konference „Sanace a rekonstrukce staveb“ bude vedena jako tradiční konference zabývající se problematikou sanací staveb, které jsou tématicky rozčleněny do těchto oblastí:

▪     ochrana a sanace dřevěných konstrukcí

▪     povrchové úpravy

▪     restaurování kamene

▪     sanace zdiva

▪     sanace betonových konstrukcí

▪     fyzikálně chemické vlastnosti

▪     statika a dynamika staveb

▪     sanace hrázděných staveb.

 
V  průběhu konference vystoupí k daným tématům zástupci WTA CZ a další přední tuzemští odborníci, kteří přednesou příspěvky za jednotlivé referáty.

Společnost WTA CZ je nositelem již v pořadí 19. konference WTA CZ, která je letos plánovaná s mezinárodní účastí pod názvem 19th CRRB - Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, na které budou prezentovány vědecké a praktické poznatky v tomto odvětví. Po skončení konference budou vybrané vědecké články zveřejněny ve vědeckém časopisu zařazeného v databázi Scopus.

Z obou konferencí bude vydán tištěný sborník s uvedenými odbornými i vědeckými příspěvky.

 
Mediální partneři: 

 
 
 
 
 
 
 


Aktualizováno Středa, 23 Srpen 2017 07:53
 
06.jpg

05/2017

Ve dnech 23. - 24. listopadu 2017 na ČVUT v Praze proběhne 39. konference "Sanace a rekonstrukce staveb 2017".

Další akce budou upřesněny.

 


AKTUÁLNĚ

05/2017

Forma zpracování příspěvku do časopisu Zpravodaj WTA CZ ke stažení v .doc naleznete zde >>

05/2017

Nabízíme ke koupi Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. Více informací na hlavní stránce www.wta.cz nebo kontaktujte sekretariát wta@wta.cz


Přihlašovací údaje do INTRANETu získáte na wta@wta.cz.
 

                                                                  © 2009 WTA.CZ | Designed by Dabeck.net | Realized by Jaks.cz