41. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2019 Tisk

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ společně s Fakultou stavební ČVUT v Praze

pořádá

ve dnech 28. - 29. listopadu 2019 

41. konferenci „Sanace a rekonstrukce staveb 2019“
a
21. mezinárodní konferenci WTA 2019
"CRRB - 21th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building"

která se bude konat na Fakultě stavební ČVUT v Praze

 

PROGRAM KONFERENCE v .pdf naleznete zde >>

!!! Kapacita konference již byla naplněna. Děkujeme za Vás zájem. !!!

 

Kompletní pozvánku na konferenci WTA CZ v .pdf naleznete zde >>

On-line přihláška na konferenci WTA CZ !!!

Více informací o mezinárodní konferenci CRRB 2019 crrb.wta.cz

Firemní přihláška služeb a platby těchto služeb v .pdf naleznete zde >>

Přijetí abstraktů odborných příspěvků na konferenci WTA CZ

!!! 16. 9. 2019 !!!

Dodání kompletních odborných a propagačních článků na konferenci, včetně inzerce do sborníku:

14. 10. 2019

Příjem účastnického poplatku konference

31. 10. 2019

Letošní 41. konference „Sanace a rekonstrukce staveb“ bude vedena jako tradiční konference zabývající se problematikou sanací staveb, které jsou tématicky rozčleněny do těchto oblastí:

▪     ochrana a sanace dřevěných konstrukcí

▪     povrchové úpravy

▪     restaurování kamene

▪     sanace zdiva

▪     sanace betonových konstrukcí

▪     fyzikálně chemické vlastnosti

▪     statika a dynamika staveb

▪     sanace hrázděných staveb.

 
V  průběhu konference vystoupí k daným tématům zástupci WTA CZ a další přední tuzemští odborníci, kteří přednesou příspěvky za jednotlivé referáty.

Společnost WTA CZ je nositelem již v pořadí 41. konference WTA CZ, která je letos plánovaná s mezinárodní účastí pod názvem 21th CRRB - Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, na které budou prezentovány vědecké a praktické poznatky v tomto odvětví. Po skončení konference budou vybrané vědecké články zveřejněny ve vědeckém časopisu zařazeného v databázi Scopus.

Z obou konferencí bude vydán tištěný sborník s uvedenými odbornými i vědeckými příspěvky.

 

Sponzoři:

 

Mediální partneři:
 
 
 
 

 
Záštita:


 
 
 
 
 
 


Aktualizováno Úterý, 26 Listopad 2019 09:44