change language to ENGLISH
English language

O NÁS | STANOVY | KONTAKT


 
 

Vědeckotechnická společnost pro sanace a péči o památky z.s. - WTA CZ

vyhlašuje 12. ročník soutěže

„Nejlepší diplomová práce v oblasti
Sanace a rekonstrukce staveb 2017 – 2018“


formulář závazné přihlášky
v .doc naleznete zde >>

 

Diplomová práce musí po stránce odborného zaměření odpovídat některému z referátů společnosti WTA CZ. Diplomová práce by měla obsahovat textovou, výkresovou nebo experimentální část. Podmínkou účasti projektu v soutěži je rovněž vyplnění abstraktu vlastní práce, který bude stvrzen vedoucím diplomové práce.

Abstrakt práce:

Každý přihlašovatel musí vyplnit přihlášku, která bude sloužit při zasedání Rady WTA CZ jako podklad pro projednání práce. Formulář přihlášky je k dispozici ke stažení níže a jeho rozsah činí 2 x A4. Jedno vyhotovení je nutné v tištěné formě zaslat spolu s diplomovou prací na adresu WTA CZ.

Diplomová práce musí splňovat následující kritéria:

a)      originalita řešení

b)      kvalita a úroveň zpracování.

Přijaté diplomové práce budou vyhodnoceny odbornou komisí v rámci zasedání Rady WTA CZ a výsledky budou vyhlášeny v průběhu konání 40. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2018, jejíž součástí bude mezinárodní 20th CRRB2018 Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, jež se uskuteční v prostorách Fakulty stavební VUT v Brně ve dnech  28. a 29. listopadu 2018 od 9 hod.  Nejlepší diplomová práce bude svým autorem na této konferenci prezentována. Diplomové práce v jednom vyhotovení spolu s abstraktem zasílejte na adresu WTA CZ nejpozději do 10. 10. 2018 (termín doručení) s označením Diplomová práce. Po vyhodnocení budou autorům diplomové práce vráceny.

Hlavní ceny:

1. místo:          finanční odměna ve výši 5.000,- Kč

2. místo:          finanční odměna ve výši 3.000,- Kč

3. místo:          finanční odměna ve výši 2.000,- Kč

Podmínky účasti v soutěži:

věk do 26 let

diplomová práce musí být odevzdána a obhájena v roce 2017 nebo 2018

Kontakt:      

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s. - WTA CZ

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

tel.: 221 082 397, 608 909 369

e-mail: wta@wta.cz; web: www.wta.cz

 

VYHLEDÁVÁNÍ
Odborný časopis Zpravodaj WTA CZ 1-2/2012

Vážení přátelé,

dovolte, abych Vás přivítal v této hektické a pro stavaře složité době, nicméně v krásném jarním čase, při příležitosti vydání našeho zpravodaje WTA CZ.

V listopadu loňského roku proběhla v Praze tradiční konference WTA CZ, na které byly oceněny nejlepší diplomové a disertační práce. Účastníci konference se mohli seznámit s výsledky těchto oceněných prací v rámci presentace oceněných.

V rámci činnosti společnosti bych chtěl upozornit na to, že proběhlo první kolo autorizace v oblasti sanace zděných staveb proti vlhkosti. Celkem 13 uchazečů prokázalo své velmi dobré teoretické i praktické znalosti v daném oboru, na jejichž základě jim budou  předány certifikáty s razítky odborné způsobilosti v oboru „Sanace zděných staveb proti vlhkosti“. Předpokládáme, že další kolo se uskuteční koncem roku 2012. Zde bych si dovolil upozornit, že koncem dubna proběhlo již páté kolo autorizace v oboru sanace betonových konstrukcí. Předání ocenění úspěšným absolventům proběhlo na sympozium SANACE 2012 v květnu v Brně. 

V neposlední řadě bych Vás chtěl upozornit na to, že se začíná chystat další naše konference WTA CZ, která se tentokrát bude konat 6. a 7. listopadu 2012 v Brně.

Závěrem bych Ván všem chtěl popřát krásně strávené léto a snad i nějakou příjemnou dovolenou a pevně věřím, že zachováte naší Vědecko-technické společnosti pro sanace staveb a památky WTA CZ i nadále přízeň.

S pozdravem
doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.

Obsah Zpravodaje 1-2/2012

Úvodní slovo místopředsedy WTA CZ
- Tomáš Klečka

WTA v České republice

Deset let Zpravodaje WTA CZ
- Jan Mácha

Potencionální alternativní surovinové zdroje pro výrobu cementotřískových desek
- Tomáš Melichar, Jiří Bydžovský, Šárka Keprdová, Miroslav Vacula

Analýza krovu kostela Sv. Jana v Nepomuku teorií druhého řádu
- Jan Eliáš, Martin Hataj, Michal Jagrik, Pavel Kuklík

Analýza příčin degradace godulských pískovců ve stavbách
- Martin Vavro, Leona vavro, Petr Martinec

Stabilizace věže během opravy opěráku
- David T. Biggs

Zateplení hrázděných fasád
- Pavel Šťastný

Broumovská skupina kostelů
- Pavel Kecek, Pavel Kuklík, Jan Mácha

Certifikované sanační omítkové systémy WTA-International

Zajímavosti z odborných časopisů

Vyhlášení soutěží o nejlepší diplomovou a doktorskou disertační práci


Vydavatel:
Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky (WTA CZ), Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, IČO: 75088762, tel.: 221 082 397, fax: 221 082 629, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , http://www.wta.cz
Vychází: 2 až 4x ročně
Číslo vychází: 20. 5. 2012
Redakční rada: Ing. Jan Mácha (šéfredaktor), prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc. (zástupce šéfredaktora), prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., Ing. arch. Karel Doubner, prof. Ing. Tibor Ďurica, CSc., prof. Dr.-Ing. Harald Garrecht, prof. dr. ir. Dionys Van Gemert, prof. Dr.-Ing. Rolf P. Gieler, Ing. Miroslav Havel, doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Ing. Miroslav Knittl, prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Leimer, prof. dr. ir. Luc Schueremans, prof. dr. hab. inž. Jacek Śliwiński, Ing. Václav Sokol, CSc., Ing. Jan Vaněrek, Ph.D.
Litografie a tisk: Reprocentrum a.s., Blansko
Registrace povolena na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 13411, ISSN 1213-7308
Za obsah a původnost článků odpovídají jejich autoři. Označené příspěvky jsou recenzované. Názory v příspěvcích se nemusejí shodovat s názory redakce.


Bližší informace pro členy WTA CZ na intranetových stránkách po přihášení.

 

 
16.jpg


Ve dnech 28. - 29. listopadu 2018 na VUT v Brně proběhne 40. konference "Sanace a rekonstrukce staveb 2018".

Další akce budou upřesněny.

 


AKTUÁLNĚ


!!! 26.6.2018 uplyulo 20 let od založení WTA CZ v ČR !!!

04/2018

Forma zpracování příspěvku do časopisu Zpravodaj WTA CZ ke stažení v .doc naleznete zde >>

04/2018

Nabízíme ke koupi Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. Více informací na hlavní stránce www.wta.cz nebo kontaktujte sekretariát wta@wta.cz


Přihlašovací údaje do INTRANETu získáte na wta@wta.cz.
 

                                                                  © 2009 WTA.CZ | Designed by Dabeck.net | Realized by Jaks.cz