change language to ENGLISH
English language

O NÁS | STANOVY | KONTAKT


 

„Nejlepší doktorská disertační práce v oblasti
Sanace a rekonstrukce staveb 2016 – 2017“

1. místo - finanční odměna ve výši 8.000,- Kč

Ing. Luboš Taranza, Ph.D.

Vývoj nových typů kompozitů pro sanace betonů se zvýšenou ochranou výztuže

VUT v Brně, Fakulta stavební

Školitel DDP: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA

2. místo - finanční odměna ve výši 5.000,- Kč

Ing. Michal Požár, Ph.D.

Zesilování zděných konstrukcí předpínáním

VUT v Brně, Fakulta stavební

Školitel DDP: doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.


3. místo
  - finanční odměna ve výši 3.000,- Kč

Ing. Petr Novosad, Ph.D.

Architektonické betony

VUT v Brně, Fakulta stavební

Školitel DDP: prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.

„Nejlepší diplomová práce v oblasti
Sanace a rekonstrukce staveb 2016 – 2017“

1. místo - finanční odměna ve výši 5.000,- Kč

Ing. Hana Schützová

Rekonstrukce barokního kostela

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Školitel DP: doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.

2. místo - finanční odměna ve výši 3.000,- Kč

Ing. Jan Machovec

Vliv prostředí na tahovou pevnost textilního betonu

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Školitel DP: Ing. Pavel Reitermann, Ph.D.


3. místo
  - finanční odměna ve výši 2.000,- Kč

Ing. Petra Říhová

Rekonstrukce objektu bazénu ZŠ Pastviny

VUT v Brně, Fakulta stavební

Školitel DP: Ing. Arch. Ivana Utíkalová

 

 

VYHLEDÁVÁNÍ
Odborný časopis Zpravodaj WTA CZ 1-2/2012

Vážení přátelé,

dovolte, abych Vás přivítal v této hektické a pro stavaře složité době, nicméně v krásném jarním čase, při příležitosti vydání našeho zpravodaje WTA CZ.

V listopadu loňského roku proběhla v Praze tradiční konference WTA CZ, na které byly oceněny nejlepší diplomové a disertační práce. Účastníci konference se mohli seznámit s výsledky těchto oceněných prací v rámci presentace oceněných.

V rámci činnosti společnosti bych chtěl upozornit na to, že proběhlo první kolo autorizace v oblasti sanace zděných staveb proti vlhkosti. Celkem 13 uchazečů prokázalo své velmi dobré teoretické i praktické znalosti v daném oboru, na jejichž základě jim budou  předány certifikáty s razítky odborné způsobilosti v oboru „Sanace zděných staveb proti vlhkosti“. Předpokládáme, že další kolo se uskuteční koncem roku 2012. Zde bych si dovolil upozornit, že koncem dubna proběhlo již páté kolo autorizace v oboru sanace betonových konstrukcí. Předání ocenění úspěšným absolventům proběhlo na sympozium SANACE 2012 v květnu v Brně. 

V neposlední řadě bych Vás chtěl upozornit na to, že se začíná chystat další naše konference WTA CZ, která se tentokrát bude konat 6. a 7. listopadu 2012 v Brně.

Závěrem bych Ván všem chtěl popřát krásně strávené léto a snad i nějakou příjemnou dovolenou a pevně věřím, že zachováte naší Vědecko-technické společnosti pro sanace staveb a památky WTA CZ i nadále přízeň.

S pozdravem
doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.

Obsah Zpravodaje 1-2/2012

Úvodní slovo místopředsedy WTA CZ
- Tomáš Klečka

WTA v České republice

Deset let Zpravodaje WTA CZ
- Jan Mácha

Potencionální alternativní surovinové zdroje pro výrobu cementotřískových desek
- Tomáš Melichar, Jiří Bydžovský, Šárka Keprdová, Miroslav Vacula

Analýza krovu kostela Sv. Jana v Nepomuku teorií druhého řádu
- Jan Eliáš, Martin Hataj, Michal Jagrik, Pavel Kuklík

Analýza příčin degradace godulských pískovců ve stavbách
- Martin Vavro, Leona vavro, Petr Martinec

Stabilizace věže během opravy opěráku
- David T. Biggs

Zateplení hrázděných fasád
- Pavel Šťastný

Broumovská skupina kostelů
- Pavel Kecek, Pavel Kuklík, Jan Mácha

Certifikované sanační omítkové systémy WTA-International

Zajímavosti z odborných časopisů

Vyhlášení soutěží o nejlepší diplomovou a doktorskou disertační práci


Vydavatel:
Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky (WTA CZ), Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, IČO: 75088762, tel.: 221 082 397, fax: 221 082 629, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , http://www.wta.cz
Vychází: 2 až 4x ročně
Číslo vychází: 20. 5. 2012
Redakční rada: Ing. Jan Mácha (šéfredaktor), prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc. (zástupce šéfredaktora), prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., Ing. arch. Karel Doubner, prof. Ing. Tibor Ďurica, CSc., prof. Dr.-Ing. Harald Garrecht, prof. dr. ir. Dionys Van Gemert, prof. Dr.-Ing. Rolf P. Gieler, Ing. Miroslav Havel, doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Ing. Miroslav Knittl, prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Leimer, prof. dr. ir. Luc Schueremans, prof. dr. hab. inž. Jacek Śliwiński, Ing. Václav Sokol, CSc., Ing. Jan Vaněrek, Ph.D.
Litografie a tisk: Reprocentrum a.s., Blansko
Registrace povolena na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 13411, ISSN 1213-7308
Za obsah a původnost článků odpovídají jejich autoři. Označené příspěvky jsou recenzované. Názory v příspěvcích se nemusejí shodovat s názory redakce.


Bližší informace pro členy WTA CZ na intranetových stránkách po přihášení.

 

 
13.jpg

- Přípravný seminář k autorizačním zkouškám a zkoušky pro oblast SANACE ZDĚNÝCH STAVEB PROTI VLHKOSTI

SEMINÁŘ: 09-10/2019                 
ZKOUŠKY:
09-10/2019

- Autorizační řízení pro oblast SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ se bude konat ve čtvrtek 7. listopadu 2019 od 10 hod., na Fakultě stavební VUT v Brně.

- Ve dnech 28. - 29. listopadu 2019 na ČVUT v Praze proběhne 41. konference "Sanace a rekonstrukce staveb 2019".

Další akce budou upřesněny.

 


AKTUÁLNĚ


!!! 26.6.2018 uplynulo 20 let od založení WTA CZ v ČR !!!

03/2019

Forma zpracování příspěvku do časopisu Zpravodaj WTA CZ ke stažení v .doc naleznete zde >>

03/2019

Nabízíme ke koupi Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. Více informací na hlavní stránce www.wta.cz nebo kontaktujte sekretariát wta@wta.cz


Přihlašovací údaje do INTRANETu získáte na wta@wta.cz.
 

                                                                  © 2009 WTA.CZ | Designed by Dabeck.net | Realized by Jaks.cz